Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 12.08.2011 //

Det er risiko for jordskjelv i Libanon. I februar 2008 ble landet rammet av flere jordskjelv, der det største var på 5,3 på Richters skala. Det ble bare rapportert om mindre skader. 


Bookmark and Share