Bilaterale forbindelser

Sist oppdatert: 18.08.2011 //

Diplomatiske forbindelser opprettet: 10.08.1948


Norge har et fruktbart samarbeid med Libanon på en rekke felter, primært humanitær støtte og utviklingsprosjekter som Olje for utvikling, miljøsamarbeid, støtte til valgreformer og ulike prosjekter til fremming av dialog, fred og forsoning. Ambassaden har et bredt kontaktnett og er i møter og dialog med flere ikke-statlige organisasjoner i Libanon, både lokale og internasjonale, i tillegg til de norske.


Handelen mellom Libanon og Norge er beskjeden. Norges eksport til Libanon i 2010 var på omtrent femti millioner kroner, noe som er ti ganger høyere enn importen samme år. De bilaterale forholdene mellom landene er i mye høyere grad konsentrert rundt bistand. Den norske bistanden er i stor grad humanitær og retter seg mot palestinske flyktninger og minerydding. Det aller meste av denne bistanden blir kanalisert gjennom FN, hovedsaklig UNWRA samt til frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Norwac og Right to Play. Lokalt har også ambassaden støttet prosjekter i regi av libanesiske institusjoner og organisasjoner som fremmer likestilling, fred og forsoning. I tillegg har Norge bidratt med økonomisk støtte til et demokratiseringsprosjekt i regi av FNs utviklingsprogram. Fokuset til dette prosjektet har vært å forsterke og demokratisere de statlige institusjonene og forbedre både de nasjonale og lokale valgene. 

 
Norge har de siste årene hatt et samarbeid med Libanon innen prosjektet ”Olje for utvikling”. Samarbeidet har blant annet gått ut på å utarbeide en ny petroleumslov. Da denne loven ble vedtatt sommeren 2010, satte dette fart på prosjektet som nå er i en ny fase med utvikling av forskrifter og miljøanalyser for petroleumsvirksomheten.

 

Kulturelt har det også funnet sted en utveksling mellom Libanon og Norge. I løpet av 2010 presenterte Håkon Gullvåg sine bilder med motiv inspirert fra krigen i Gaza i 2009 i Beirut. Nils-Petter Molvær holdt konsert under festivalen Jazz Liban. Konserten var for øvrig et samarbeid mellom konsertarrangøren og den norske ambassaden.


 

Siste års besøk fra Norge 
2008: Statssekretær Håkon Gulbrandsen, Statssekretær Raymond Johansen
2006: Statsminister Jens Stoltenberg, Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Statssekretær Raymond Johansen

 


Bookmark and Share