For nordmenn

På disse sidene finner du nyttig informasjon dersom du skulle havne i en nødsituasjon, samt ambassadens beredskap ved større nødsituasjoner.

Dette notatet har til hensikt å gi informasjon om samfunnsansvar og relevante forhold i Libanon til næringslivet. Notatet skal bistå med veiledning til bedrifter som ønsker å etablere seg i Libanon. Bedrifter oppfordres til å sette seg grundig inn i libanesisk lovverk og gjøre seg kjent med rammebetingelser for investeringer og etablering i landet. Notatet er i begrenset omfang fordi samhandele... Les mer

Det er laget en veileder for norske familier som flytter med barn til utlandet. Les mer

Globalskolen og Norskskolen tilbyr norsk, samfunnsfag og RLE på grunnskolenivå.

Globalskolen er et avgiftsfritt undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for elever i grunn-skolealder bosatt i utlandet. Undervisningen skjer via Internett gjennom læringsplattformen PedIt og er ukeplanbasert. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole. Les mer

Photo: Norskskolen.

Norskskolen er et kompletternede tilbud i norsk, samfunnsfag og RLE til elever i 1.-10. klasse som oppholder seg i utlandet. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer